SKINNY DENIM [Ⅰ〜Ⅳ]

[Ⅰ] RHINESTONE WHITE SKINNY DENIM

¥9,900 (tax included)

[Ⅱ] RHINESTONE BLUE SKINNY DENIM

¥9,900 (tax included)

[Ⅲ] PAISLEY FLAME PRINT SKINNY DENIM

¥9,900 (tax included)

[Ⅳ] CAMO PATCH RIPPED SKINNY DENIM

¥9,900 (tax included)